انتخاب تصویر نام قیمت (ریال) توضیحات
خرید و تهیه اینترنتی و آنلاین کرک میکروتیک لایسنس mikrotik میکروتیک license level4

Mikrotik License L4/P9

١,٧١٠,٠٠٠

١,٣۶٨,٠٠٠

مقایسه

خرید و تهیه اینترنتی و آنلاین کرک میکروتیک لایسنس mikrotik میکروتیک license level5

Mikrotik License L5/P10

٣,۶١٠,٠٠٠

٢,٨٨٨,٠٠٠

مقایسه

خرید و تهیه اینترنتی و آنلاین کرک میکروتیک لایسنس mikrotik میکروتیک license level6

Mikrotik License L6/PU

٩,۵٠٠,٠٠٠

٧,۶٠٠,٠٠٠

مقایسه

من ربات نیستم
مشخصات سفارش:
  • سطح لایسنس میکروتیک:

  • نام:
  • کد نرم افزاری:
  • ایمیل:
  • شماره همراه: